आज गोकुळात रंग

आज गोकुळात रंग खेळतो हरि
राधिके जरा जपून जा तुझ्या घरी ॥धृ॥

तो चकोर चित्तचोर वाट रोखतो
हात ओढुनि खुषाल रंग टाकतो
रंगवून रंगुनी गुलाल फासतो
सांगते अजूनही तुला परोपरी
सांग शाम सुंदरास काय जाहले
रंग टाकल्या विना कुणा न सोडले
ज्यास त्यास रंग रंग रंग लागले
एकटीच वाचशील काय तू जरी ॥२॥

त्या तिथे अनंग रंग रास रंगला
गोप गोपिकासवे मुकुंद दंगला
तो पहा मृदंग मंदिरार्त वाजला
हाय वाजली फिरुन तीच बासरी ॥३॥