आनंदाचे डोही आनंद तरंग

आनंदाचे डोही आनंद तरंग

अक्षर वारीतील आजचा अभंग .. संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराजांचा असून.. हा अभंग श्रीनिवास खळे ह्यांनी संगीतबद्ध केला असून लता मंगेशकर ह्यांनी गायिला आहे.

कॅलीग्राफी: बी.जी लिमये

One thought on “आनंदाचे डोही आनंद तरंग

Comments are closed.