१७ एप्रिल दिनविशेष

सर्वपल्ली राधाकृष्णन

सर्वपल्ली राधाकृष्णन

जागतिक दिवस

ठळक घटना

  • १९३५ : सन म्युंग मूनला येशू ख्रिस्ताने स्वप्नात साक्षात्कार दिला व आपण सुरु केलेले कार्य पुढे नेण्याची आज्ञा केली.
  • १९७० : चांद्रयान अपोलो १३तील अंतराळवीर सुरक्षितपणे पृथ्वीवर परतले.

जन्म

  • १४७९ : कवी सूरदास, हिंदीतील एक थोर कवी व श्रेष्ठ कृष्ण भक्त.
  • १८९१ : यशवंत रामकृष्ण दाते,नामवंत मराठी कोशकार.
  • १९१६ : सिरिमावो भंडारनायके, महिला पंतप्रधान.

मृत्यू