बाबा आदमची सायकल

अनुपने भंगार मध्ये पडलेली बाबा आदमची सायकल बाहेर काढली. ती दुरूस्तीसाठी सायकल रिपेअरिंगवाल्याकडे नेली. तेव्हा त्यांच्या सायकलची अवस्था पाहून

तो : ‘साहेब, या सायकलची दुरूस्ती करणे अशक्य आहे’.

अनुप : पण नेपोलियन बोनापार्ट तर म्हणत होता,’जगात काहीही अशक्य नाही’.

तो : ‘मग त्याच्याकडेच घेऊन जा’.