चित्ता आणि कोल्हा

एके समयी, चित्त्यास असे वाटले की, ‘आपल्या कातडीवरील विचित्र आणि सुंदर ठिपके पाहिले असता, आपले सौंदर्य सिंहापेक्षाही अधिक आहे; मग इतर जनावरांची काय कथा ?’ मग तो चित्ता सगळ्या पशूंचा तिरस्कार करू लागला; तेव्हा एक कोल्हा त्याला म्हणाला, ‘बाबा, ही तुझी मोठी चूक आहे; कां की, अंगातील सदुणांच्या भूषणावाचून बाहेरच्या भपक्यास शहाणे लोक भूषण म्हणत नाहीत. ’

तात्पर्य:- जो सुंदर आहे, त्याने जर आपल्या सौंदर्याचा गर्व केला नाही, तर ते सौंदर्य त्यास अधिक शोभा देईल.