जयपूर

इ.स. १७२७ मध्ये महाराजा सवाई जयसिंग यांनी जयपूर शहराची स्थापना केली.

जयपूर:

जयपूर

जयपूर

जयपूर संस्थान बाराव्या शतकात रजपूत राजांनी स्थापिले होते.

ह्या शहराच्या दक्षिण सोडून सर्व बाजूंना टेकड्या आहेत त्यामुळे हे शहर नैसर्गिक तटबंदीचे शहर आहे येथील इमारती मुख्यतः गुलाबी संगमरवराच्या असल्यामुळे या शहरास गुलाबी शहर असे म्हटले जाते.

जयपूर संस्थानाची पूर्वीची राजधानी अंबर नंतर बदलून जयपूरला आणली गेली. सौंदर्यासाठी सुप्रसिद्ध असलेल्या जयपूरचा आराखडा सरळ रेघांवर आधारलेला आहे.