जेथोनी उद्गार प्रसवे

जेथोनी उद्गार प्रसवे

वारकरी संप्रदायातील श्रेष्ठ संत . संत निवृत्तीनाथ .. ह्यांची ही रचना…

पंडित जितेंद्र अभिषेकी ह्यांनी ही रचना संगीतबद्ध करताना स्वतः गायिली आहे.

कॅलीग्राफी: बी.जी लिमये