कांदा व कोबीचे लग्न

कांदयाने कोबीशी प्रेम विवाह केला.

दुसरया दिवशी कांदयाला मित्र विचारायला लागले,
…काय मित्रा, लग्नाची पहिली रात्र कशी होती?

कांदा : अरे कसली डोंबल्याची रात्र, एकमेकांचे कपडे उतरवेपर्यंत सकाळ झाली.