Category Archives: सामान्य ज्ञान

सामान्य ज्ञान | General Knowledge

कच्छचे रण

कच्छचे रण

कच्छचे रण

फ्लॅमिंगो पक्ष्यांची भारतातील सर्वात मोठी जननभूमी कच्छचे रण आहे.

कच्छचे रण:- हे रण पाकिस्तानच्या सीमेलगत असून जवळजवळ सर्व गुजरात राज्यातच आहे.

त्याचे क्षेत्रफळ १८,००० चौ.कि.मी.आहे.व याचे छोटे रण कच्छच्या ईशान्य भागामध्ये,कच्छच्या आखातालगतच गुजरातेत असून त्याचे क्षेत्रफळ ५,१०० चौ.कि.मी.आहे.