माझा हेतू वेगळा आहे

सुप्रसिध्द इंग्लिश नाटककार बर्नाद षॉ याच्याकडे एक फ़ालतू कवी गेला आणि त्याला आपलय रटाळ कविता वाचून दाखवू लागला. त्याच्या चारपाच कंटाळवाण्या कविता ऎकून होताच, षॉ याने जागेवरुन उठून आपल्या खोलीच्या सर्व खिडक्या धाढाधडा उघडल्या.

त्या प्रकरानं खूश झालेल्या त्या उथळ कवीनं आजूबाजूच्या शेजाऱ्यापाजाऱ्यांना ऎकू जाव्यात, म्हणून तुम्ही खिडक्या उघडल्यात का ? शॉ म्हणाला, छे छे ! शेजाऱ्यांशी माझे असलेली चांगले संबंध मला तसेच कायम ठिकवायचे आहेत. मग मी तुमच्या कवीता त्यांना कशाला ऎकवू ? मला जेव्हा झोप घयवीशी वाताते तेव्हा नेहमीच मी खिडक्या उघड्या ठेवतो.

शॉचे हे उत्तर ऎकून तो कवी लगोलग आपले कवीतांच्या बाडासह तिथून अंतर्धान पावला.