माझे माहेर पंढरी

माझे माहेर पंढरी
आहे भिवरेच्या तीरी ॥धृ॥

बाप आणि आई
माझी विठ्ठल रखुमाई ॥१॥

पुंडलीक आहे बंधू
त्याची ख्याती काय सांगू ॥२॥

माझी बहीण चंद्रभागा
करितसे पाप भंगा ॥३॥

एका जनार्दनी शरण
करीतसे माहेरची आठवण ॥४॥