३० नोव्हेंबर दिनविशेष

जागतिक दिवस

ठळक घटना

  • ‘सांगत्ये ऎका’ या मराठी चित्रपटाने पुणे येथे ५५१ दिवसाचा विक्रम केला.

जन्म

मृत्यू

1 thought on “३० नोव्हेंबर दिनविशेष

  1. Pingback: बा.भ बोरकर(बाळकृष्ण भगवंत बोरकर) | Ba.Bha Borkar

Comments are closed.