१ ऑक्टोबर दिनविशेष

ठळक घटना

  • १८५४ : लॉर्ड डलहौसी व्हाईसरॉय असताना भारताचे पहिले पोस्टाचे तिकीट छापले.
  • अमेरिकेतील मोटार कारखानदार हेन्री फोर्ड यांनी मोटार विकण्यासाठी आणली.
  • १९५८ : मेट्रिक दशमान पध्दतीचा आरंभ

जन्म

मृत्यू