प्लासी

प्लासी

प्लासी

प्लासी खेड्यामधील लढाईमधून ब्रिटिश साम्राज्याचा बंगालमध्ये चंचुप्रवेश झाला.

प्लासी: बंगालच्या नबाब सिराज-उद्दौला व ईस्ट इंडिया कंपनीचा सेनापती रॉबर्ट क्लाईव्ह यांच्यात इ.स.१७५७ मध्ये प्लासी येथे युद्ध झाले.

या युद्धाचे स्मारक भागिरथी किनारीच्या युद्धभूमीवर आहे.

परंतु नदीने प्रवाह बदलत्याने ते अर्धे वाहून गेले आहे.