१९ सप्टेंबर दिनविशेष

ठळक घटना
१६७९ -	इंग्रज- मराठे यांच्यामध्ये पहिले नाविक युध्द झाले.
१९२८ -	पहिला व्यंगचित्रपट ’टीम बोलविली’ हा प्रकाशित झाला.
जन्म
१८९५ -	रोगप्रतिकारक लस शोधून काढणारे सुक्ष्मजीवशास्त्रज्ञ लुई पाश्चर यांचा जन्म .
मृत्यु
१९३६ -	सुप्रसिध्द संगीत संशोधक विष्णु भातखंडे यांचे निधन झाले.