घ आद्याक्षराहून मुलांची नावे

घटोत्कोच

घन

दाट, शाश्वत, गंभीर, लोखंड, ढग

घननीळ

ढगासारखा निळा, कृष्ण

घनःशाम

घनश्याम

घनासारखा श्यामल, कृष्ण

घनानंद

घाशीराम

घोषाल

 

प्रतिक्रिया द्या.

आपला ई-पत्ता कुठेही प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक घटक असे दाखविले आहेत *