शंभराच्या पाच नोटा

नोकर : ‘साहेब मला केराच्या टोपलीत शंभराच्या पाच नोटा सापडल्या, हे घ्या’.

मालक : ‘मीच फेकून दिल्या होत्या, नकली नोटा आहेत त्या’.

नोकर : ‘म्हणूनच परत करीत आहे’.