श्रीरामचंद्राची आरती रत्नांचीं कुंडलें

रत्नांचीं कुंडलें माला सुविराजे ॥
झळझळ गंडस्थळ घननीळ तनु साजे ॥
घंटा किंकिणि अंब्र अभिनव गति साजे ॥
अंदू वांकी तोडर नूपुर ब्रिद गाजे ॥ १ ॥
जय देव जय देव रघुवर ईशा ॥
आरती निजंरवर ईशा जगदीशा ॥ ध्रु० ॥
राजिवलोचन मोचन सुरवर नरनारी ॥
परात्पर अभयंअक्र शंकर वरधारी ॥
भूषणमंडित उभा त्रिदशकैवारी ॥
दासा मंडण खंडण भवभय अपहारी ॥ जयदेव ० ॥ २ ॥