Tag Archives: अननस थंडाई

अननस थंडाई

साहित्य :

  • अननसाचे चौकोनी तुकडे १ वाटी
  • अडीच कप अननसाचे सरबत
  • १०० ग्रॅम बदाम
  • ३ मोठे चमचे खसखस
  • ६ मोठे चमचे साखर
  • बर्फाचा चुरा

कृती :

अननस थंडाई

अननस थंडाई

खसखस दहा ते बारा तास आधी भिजवून ठेवावी. बदामाची साले काढून घ्यावी. ५० ग्रॅम बदाम व खसखस वाटून घ्यावी. उरलेल्या ५० ग्रॅम बदामाचे पातळ-जाड काप करून घ्यावे. वाटलेल्या मिश्रणात पाच ग्लास पाणी घालून ते गाळून घ्यावे. पाण्यात अननसाचे सरबत व साखर घालून हे मिक्सरमधून काढावे. त्यात अजून १ ग्लास पाणी घालून मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यावे व आयत्या वेळी अननसाचे तुकडे व बर्फाचा चुरा घालून अननस थंडाई पिण्यास घ्यावी.