Tag Archives: अनिल भारती

या कातरवेळी

या कातरवेळी, पाहिजेस तू जवळई ॥धृ॥

एकटी मी दे आधार । छेड हळू हृदय तार
ऐक अर्त ही पुकार । सांजवात ये उजळि ॥१॥

रजनीची चाहुल ये । उचलुनिया अलगद घे
पैलतिरी मजला ने । पुसट वाट पायतली ॥२॥

शिणले रे, मी अधीर । भवतीं पसरे तिमीर
व्याकुळ नयनांत नीर । मिलनाची आंस खुळी ॥३॥