Tag Archives: अभंग

अभंग

पावलों पंढरी

पावलों पंढरी

अक्षर वारीतील आजचा अभंग .. संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराजांचा असून.. हा अभंग राम फाटक ह्यांनी संगीतबद्ध केला असून पंडित भीमसेन जोशी ह्यांनी गायिला आहे.

कॅलीग्राफी: बी.जी लिमये