Tag Archives: आक्टोबर

आक्टोबर परिक्षेस गाठ आहे

मनापासून अभ्यास केल्यास
पुस्तक पाठ आहे
बेशिस्तीने वागल्यास
आक्टोबर परिक्षेस गाठ आहे