Tag Archives: आरती प्रभू

ये रे घना ये रे घना

ये रे घना, ये रे घना । न्हाऊ घाल माझ्या मना ॥धृ॥

फुले माझी अळूमाळू वारा बघे चुरगळूं
नको नको म्हणताना गंध गेला रानावना ॥१॥

टाकुनिया घरदार नाचणार नाचणार
नको नको म्हणताना मनमोर भर राना ॥२॥

नको नको किती म्हणू वाजणार रे दूर वेणू
बोलावितो सोसाट्याचा वारा मला रसपाना ॥३॥