Tag Archives: चारित्र्य

संस्कृतीचा वारसा आहे

निरामय जीवनासाठी
चारित्र्य हा आरसा आहे
दातृत्व आणि कर्तृत्व
हा संस्कृतीचा वारसा आहे!