Tag Archives: दगड

आदर्शाचे धडे गिरवावेत

चुरमुरे सहज बुडत आहेत
दगडं पाण्यात अधांतरी
आदर्शाचे धडे गिरवावेत
असे चरण दाखवा एक तरी?