Tag Archives: भौतिकशास्त्रज्ञ

२० जानेवारी दिनविशेष

आंद्रे-मरी अँपियर

आंद्रे-मरी अँपियर

जागतिक दिवस

ठळक घटना

जन्म

मृत्यू

  • १२९७ : योगी चांगदेवाने पुणतांबे येथे समाधी घेतली.
  • १९३० : बटुकेश्वर दत्त.
  • १९३६ : जॉर्ज पाचवा, युनायटेड किंग्डमचा राजा. भारतात पंचम जॉर्ज नावाने प्रख्यात.
  • १९८८ : खान अब्दुल गफार खान, पश्तुन नेता, स्वातंत्र्यसेनानी.