Tag Archives: मातृभू

दिनचर्या श्लोक

कराग्रे वसते लक्ष्मी । करमध्ये सरस्वती
करमूले तु गोविंदः । प्रभाते करदर्शनम ॥
समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमंडले
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे ॥

वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ
निविघ्नम कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॥
गणनाथः सरस्वती रवी शुक्र बृहस्पतिः ।
पंचैतानि स्मरेन्नित्यम महापातक नाशनम ॥
गुरुर्बह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेवो महेश्वरः
गुरुःसाक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ॥

आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्या मृगं कांचनम ।
वैदेहीहाणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणम
वालीनिर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनम ।
पश्चाद्रावण कुंभकर्ण हननं एतद्धिरामायणम ॥

आदी देवकी देविगर्भ जननं गोपीगृहे वर्धनम ।
मायापूतन जीवितापहरणं गोवर्द्धनोद्धारणम
कंसच्छेदन कौरवादिहननम कौन्तेयसत्पादनं ।
एतद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम ॥

गंगे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति ।
नर्मदे सिंन्धु कावेरि जलेऽस्मिन सन्निधिम कुरु ॥

मुखी घास घेता करावा विचार । कशासाठी हे अन्न मी सेवणार
घडो माझिया हातुनि देशसेवा । म्हणोनि मिळावी मला शक्ति देवा

वदनि कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरीचे । सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे
जिवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्णब्रह्म । उदरमरण नोहे जाणिजे यज्ञकर्म

ओम सहनाववतु । सहनीभुनक्तु । सहवीर्य करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै ॥ ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

शुभं करोति कल्याणम आरोग्यं धनसंपदा
शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोऽस्तुते ॥

वदनि कवळ घेता नाम घ्या मातृभूचे, सहज स्मरण होते आपुल्या बांधवांचे
कृषिवल कृषिकर्मी राबती दिनराती, श्रमिक श्रम करोनी वस्तु या निर्मिताती,
स्मरण करुनी त्यांचे अन्न सेवा खुशाल, उदरभरण आहे चित्त होण्या विशाल ॥