Tag Archives: सवंग

राहतो पाण्यावर तेल-तंवग

अस्तित्व दाखवण्यासाठी
राहतो पाण्यावर तेल-तंवग
विचारापेक्षा विकासचीच
प्रसिद्धी होते सवंग!