Tag Archives: सूर्यकांत खांडेकर

त्या फुलांच्या गंधकोषी

त्या फुलांच्या गंधकोषी, सांग तूं आहेस का ?
त्या प्रकाशी तारकांच्या, ओतिसी तूं तेज का ?
त्या नभाच्या नीलरंगी होऊनीया गीत का
गात वायुच्या स्वरानें, सांग तू आहेत का ? ॥१॥

मानवाच्या अंतरीचा प्राण तू आहेस का ?
वादळाच्या सागराचे घोर तें तू रूप का ?
जीवनीं या वर्षणारा, तू कृपेचा मेघ का ?
आसमंती नाचणारी तूं विजेची रेघ का ?

जीवनी संजीवनी तू माऊलीचें दुग्ध का ?
कष्टणाऱ्या बांधवांच्या रंगसी नेत्रात का ?
मूर्त तू मानव्य का रे ? बालकाचे हास्य का ?
या इथें अन्‌ त्या तिथें रे, सांग तू आहेस का ? ॥३॥