Tag Archives: स्मरणशक्ती

दांडगी स्मरणशक्ती

गुरुजींनी विचारलं, “बाळू! शिवाजीमहाराजांचं एक वैशिष्ट्य तू सांगू शकशील का?”
बाळू : त्यांची स्मरणशक्ती दांडगी होती. कुठलीही गोष्ट त्यांच्या स्मरणात पक्की राहायची.
गुरुजी : (आश्चर्याने) कशावरून?
बाळू : म्हणून तर लोक त्यांच्या स्मरणार्थ जिकडे तिकडे त्यांचे पुतळे उभारतात.