Tag Archives: हातभट्टी

व्याधीने जर्जर होते मती

व्याधीने जर्जर होते मती
पेदाडांची जमते गुत्त्यावरती गट्टी
पाण्याच्या डबक्याशेजारी
पेटलेली असते हातभट्टी!