Tag Archives: हैदर

फकिरा नको घालू तू धूप-कबर

फकिरा नको घालू तू धूप-कबर
कशासाठी हाक देतो अल्ला हो अकबर?
मुडदा गेला जन्हम या जन्नत नको त्याची कदर
समशेर घेऊन लढत रहा टिपू हो या हैदर!