Tag Archives: २८ जानेवारी

२८ जानेवारी दिनविशेष

ठळक घटना

जन्म

  • ’पंजाबचा सिंह’ लाला लजपतराय यांचा पंजाबमधील जगराण या गावी जन्म.
  • १८८४- स्विस पदार्थविज्ञान शास्त्रज्ञ ’पिखार ऑगस्टी’ यांचा जन्म
  • १९२५- डॉ. राजा रामण्णांचा जन्म

मृत्यू

  • १९५६- जगाला प्रदिक्षणा घालणारे पहिले इंग्लिश दर्यावर्दी ड्रेक सर फ़्रान्सिस यांचे निधन
  • १९९७- ग्रामोध्दारचे संस्थापक रामचंद्र बाबुरावजी जाधव यांचे निधन
  • .