Tag Archives: २९ जून

२९ जून दिनविशेष

श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर

श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर

जागतिक दिवस

  • स्वातंत्र्य दिन : सेशेल्स.
  • सैनिक दिन : नेदरलँड्स.

ठळ्क घटना

  • १६१३ : विल्यम शेक्सपियरच्या नाटकांचे पहिले प्रयोग जेथे झाले ते ग्लोब थियेटर आगीत भस्मसात.

जन्म

मॄत्यु