Tag Archives: ७ एप्रिल

७ एप्रिल दिनविशेष

हेन्री फोर्ड

हेन्री फोर्ड

जागतिक दिवस

ठळक घटना

  • १८२७ : जॉन वॉकर या इंग्लिश रसायनशास्त्रज्ञ्याने आपली पहिली घर्षण काडेपेटी विकली. त्याने आदल्या वर्षी हिचा शोध लावला होता.
  • १९६४ : आय.बी.एम. तर्फे सिस्टम/३६० (System/360) ची घोषणा.

जन्म

मृत्यू