२६ मे दिनविशेष

ठळक घटना
जन्म
  • १९०९ – मरठी वांडमयातील प्रसिध्द कथालेखक ग. ळ . ठोकळ यांचा जन्म.
  • १९१६ – मराठीतील प्रसिध्द लेखक रंगनाथ मनोहर जोशी उर्फ़ निर्मळ गुरुजी यांचा जन्म.
मृत्यु
  • १९८३ – पोस्टल इंडेक्सचे जनक मानले जाणारे आर. ही. मराठी यांचे निधन.