३० मे दिनविशेष

ठळक घटना
  • १५५६ – अकबराचा मुलगा सलीम व राणा प्रताप यांच्यामध्ये हळदीघाट येथे घनघोर लढाई झाली.
  • १९८७ – गोवा हे भारतातील २५ वे घटकराज्य मान्य करण्यात आले.
जन्म
  • १८५८ – भारतातील प्रसिध्द भौतिकशास्त्रज्ञ जगदीशचंद्र बोस यांचा विक्रमपूर जिल्ह्यातील राणीखल या गावी जन्म झाला.
मृत्यु