आम्हा घरी धन शब्दांचीच रत्ने

आम्हा घरी धन शब्दांचीच रत्ने

अक्षर वारीतील आजचा अभंग .. संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराजांचा असून.. हा अभंग श्रीनिवास खळे ह्यांनी संगीतबद्ध केला असून पंडित भीमसेन जोशी ह्यांनी गायिला आहे.

कॅलीग्राफी: बी.जी लिमये