४ एप्रिल दिनविशेष

मार्टीन ल्यूथर किंग (ज्यु.)

मार्टीन ल्यूथर किंग (ज्यु.)

जागतिक दिवस

ठळक घटना

  • १९४९ : पश्चिम युरोपातील राष्ट्रे व अमेरिका यांच्यात संरक्षणविषयक उत्तर अटलांटिक करार म्हणजे ‘नाटो करार’ करण्यात आला.

जन्म

मृत्यू