अरेच्या

मराठीच्या शिक्षकांनी दादूला प्रश्न केला, “कवी यशंवताच्या जन्म-मृत्यूचे इसवी सन सांग.”

“माहीत नाहीत सर.”दादू म्हणाला.

“माहीत नाही? पुस्तक काढून यशवंताची कविता पाहा. परिचयात त्यांच्या नावापुढे कंसात काय लिहिलय ते वाच!” शिक्षकांनी आज्ञा दिली.

दादूनं पुस्तक काढून वाचल,

यापूर्वी कधी वाचलं नव्हतं का हे?” शिक्षकांनी विचारलं.

“हे तर माहीत होतं मला,”

मग माहीत नाही असं का म्हणालास?” शिक्षक रागावले.

“मला वाटलं हे त्यांचे दूरध्वनी क्रमांक असावेत, दादू म्हणाला!