दादा कोंडकेंची बॅंक

दादा कोंडकेंनी आपल्या पणजीच्या स्मरणार्थ बैंक सुरु केली तीचे नाव ठेवले:

:
:
:
:
:

“आयच्या आयची आय ब्यांक “