फक्त ‘मी तुमचा’ असतो.

जगण्यात प्रश्नचिन्ह असेल तेंव्हा
पूर्णविराम सापडत नसतो
आई तुझी माया आणि बाबा तुमचा आधार घेऊन
शोधलेल्या उत्तरात फक्त ‘मी तुमचा’ असतो.