हरगड किल्ला

हरगड किल्ला Hargad Fort – ४४५० फूट उंचीचा हा किल्ला गिरीदुर्ग प्रकारातील आहे
नाशिक जिल्ह्यातील सेलबारी-डोलकरी डोंगररांगेतील हा किल्ला ट्रेकर्स च्या दृष्टीने मध्यम समजला जातो.

इतिहास : इतिहासात फारसा या गडाचा उल्लेख नाही कारण येथे कोणती मोठी लढाई झाली नाही. मुल्हेर गावात गेल्यावर हरगडचे दर्शन होते. समोर दिसणारा मुल्हेर, डावीकडे मोरागड आणि उजवीकडचा हरगड. या गडाची उंची मुल्हेरपेक्षा थोडी जास्त आहे.

गडावरील पहाण्यासारखी ठिकाणे : गडमाथा तसा विस्तीर्न आहे. अडमाथा म्हणजे एक पठारच होय. या पठारावर काही तटबंदीचे अवशेष आहेत. पाण्याची दोन टाकी आढळतात. एक पडके मंदिर आहे. वाड्यांचे काही अवशेष आढळतात. पाण्याच्या टाक्यांमधील पाणी पिण्यासारखे नसल्याने पाणि जवळ असणे आवश्यक आहे. गडफेरी मारतांना पुढे सपाटीवर एक गुहा आढळते यात कपार भवानीचं मंदिर आहे. बाकी गडावर पाहण्यासारखे काही नसल्याने आल्या मार्गाने खिंड गाठून एक तर मुल्हेरगडावर जावे नाहीतर मुल्हेर गावात जावे. गडफेरीस तास पुरतो.

गडावर जाण्याच्या वाटा : गडावर जाण्यासाठी सध्या एकच वाटा अस्तिवात आहे. गडावर जाणारी वाट मुल्हेर गावातून जाते. मुल्हेर गावातून पुढे आल्यावर एक डांबरि रस्ता लागतो. या रस्त्याने वीस मिनिटे पुढे गेल्यावर दोन फाटे फुटतात. एक डावीकडे जातो तर दुसरा वडाच्या झाडापासून पुढे जातो. ही वाट छोट्याशा टेकडीवर असणाऱ्या धनगर-वाडीपाशी पोहोचते. येथून उजवीकडे वळावे आणि थेट मुल्हेर व हरगड यामधील खिंड गाठावी. येथपर्यंत पोहचण्यास दीड तास पुरतो. खिंडीत डावीकडे जाणारी वाट आपल्याला मुल्हेरगडाकडे तर उजवीकडे जाणारी वाट हरगडाकडे घेऊन जाते. वाट फारशी मळलेली नसल्यामुळे अस्पष्ट झालेली आहे. या खिंडीपासून गडमाथा गाठण्यास एक तास पुरतो.

राहण्याची सोय : गडावर राहण्याची सोय नाही.

जेवणाची सोय : येथे जेवणाची सोय नाही

पाण्याची सोय :येथे पाण्याची सोय नाही

जाण्यासाठी लागणारा वेळ : मध्यम.