खरे घर

घर ही गोष्ट दगडविटांनी बांधली जात नाही,जिव्हाळ्याच्या व प्रेमाच्या धाग्यांनी बांधले जाते तेच खरे घर  होय.