खेळ मांडीयेला

खेळ मांडीयेला

अक्षर वारीतील आजचा अभंग .. संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराजांचा असून.. हा अभंग श्रीनिवास खळे ह्यांनी संगीतबद्ध केला असून लता मंगेशकर ह्यांनी गायिला आहे.

कॅलीग्राफी: बी.जी लिमये

1 thought on “खेळ मांडीयेला

Comments are closed.