कोळी आणि चिमणी

एकदा एक चिमणी माशा मारून खात होती. ते पाहून एका कोळ्याला फार राग आला. त्याला वाटले, माशा मारण्याचा फक्त आपल्यालाच हक्क आहे. म्हणून त्याने चिमणीभोवती जाळे विणण्यास सुरुवात केली. परंतु, ते तोडून चिमणी उडून गेली. ते पाहून तो म्हणाला, ‘पक्षी धरण्याच्या भानगडीत मी उगाच पडलो. ते माझे काम नाही.’

तात्पर्य:- आपले सामर्थ्य किती आहे याचा विचार न करता कुठलीही गोष्ट करू नये.