कुंभकर्णाची झोपमोड

एका सरकारी कार्यालयात पाटी लिहिलेली असते,

“कृपया शांतता राखा.”

एक जण त्याच्या खाली लिहून जातो,

“नाहीतर ह्या कुंभकर्णाची झोपमोड होईल…!!!”