स्वतःला मदत करणे

समाज तुम्हाला कधीही आधार देणार नाही. जेव्हा तुम्ही स्वतःला मदत करायला शिकाल, तेव्हाच तुम्हाला समाजाचा आधार लाभेल.