लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक

7 thoughts on “लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक

  1. Pingback: १४ सप्टेंबर दिनविशेष | September 14

  2. Pingback: श्री कसबा गणपती पुणे | Shri Kasba Ganpati Pune

  3. Pingback: पुणे जिल्हा | Pune District

  4. Pingback: श्री तांबडी जोगेश्वरी गणपती पुणे | Shree Tambdi Jogeshwari Ganpati Pune

  5. Pingback: गोपाळ गणेश आगरकर | Gopal Ganesh Agarkar

  6. BHAGESH P WAGH

    बाळ गंगाधर टिळक यांचा जन्म रत्नागिरी जिल्हायातल्या चिखली या गावी झाला. टिळकांचे खरे नाव केशव आहे परंतु त्यांना ‘बाळ’ या टोपण नावानेच सगळे ओळखत. टिळक अतिशय कुशाग्र बुध्दिमत्तेचे होते. त्यांचे गुरु त्यांना ‘सुर्याचे पिल्लू’ म्हणायचे. त्यांना लहाणपणापासूनच अन्यायाविरुध्द चीड होती. शाळेत असताना एकदा त्यांच्या वर्गातील मुलांनी वर्गात शेंगा खाऊन टरफले तशीच टाकली होती शिक्षकांनी वर्गात आल्यानंतर त्याबद्द्ल मुलांना विचारले पण कुणीही तोंड उघडले नाही शेवटी टिळकांना टरफले उचलण्यास सांगितले परंतू “मी शेंगा खाल्या नाहीत मी टरफले उचलणार नाही” या शब्दांत त्यांनी टरफले उचलण्यास स्पष्ट नकार दिला.

  7. Pingback: १ ऑगस्ट दिनविशेष | August 1

Comments are closed.