माझा गृहपाठ

सोन्या : बाबा, पक्याच्या वडिलांचा फोन होता.
ते म्हणाले, “तुम्ही माझा गृहपाठ लिहून पूर्ण केला की वही त्यांच्याकडे पाठवा !”

2 thoughts on “माझा गृहपाठ

  1. Ankush Joshi

    Hello i want contact no. of editor SUNITA KULKARNI publicated by PAULWAAT,,!! PLEASE send me on my mail if you have.

  2. Ankush Joshi

    Hello i want contact no. of editor of VIDHYABHYAAS, SUNITA KULKARNI publicated by PAULWAAT,,!! PLEASE send me on my mail if you have.

Comments are closed.